dostawa
           

Ubezpieczenie samochodu w TUiR WARTA S.A.


Najważniejsze cechy autocasco w wariancie Komfort to:

 •  Ochrona przed skutkami wypadku i działania żywiołów wg formuły all risks. Polisa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (tj. wypadek, powódź, pożar itp.) oraz wszyskie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie.
 • Dla nowych samochodów (dotyczy tylko samochodów z polskiej sieci dealerskiej): trzyletnia gwarancja wyliczania odszkodowania według wartości wpisanej na fakturze. W razie kradzieży lub zupełnego rozbicia auta w ciągu trzech lat od zakupu dostaniesz wypłatę równą wartości wpisanej w fakturze, a nie z dnia szkody.
 • Odpowiedzialność wg wartości auta wpisanej w polisie. W razie kradzieży lub zupełnego rozbicia auta w ciągu trwania umowy dostaniesz wypłatę równą wartości auta z dnia zawarcia umowy, a nie z dnia szkody, jak to ma miejsce przy standardowych umowach.
 • Odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenia (brak tzw. franszyzy integralnej). 
 • Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji.
 • Bez dopłat po wypłacie odszkodowania w celu uzupełnienia sumy ubezpieczenia. Standardowo, wypłacone odszkodowanie pomniejsza sumę ubezpieczenia. Żeby ją uzupełnić, trzeba opłacić dodatkową składkę. Opcja "bez dopłat" gwarantuje, że nie poniesiesz dodatkowych kosztów aby uzupełnić wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszodowania.
 • Odszkodowanie wyliczane według kosztów zakupu oryginalnych części z logo producenta auta (bez uwzględnienia tzw. amortyzacji). Standardowe umowy przewidują pomniejszenie wartości części, których trzeba użyć do naprawy, o określony procent, z tytułu ich zużycia w posiadanym samochodzie. A to oznacza, że wypłacone odszkodowanie wystarczy na części oryginalne bez logo producenta auta lub zamienniki. W pakiecie AC Komfort wartość odszkodowania pokryje zakup części z logo producenta.
 • Koszty naprawy liczone według stawek autoryzowanych stacji obsługi. Standardowo koszty naprawy są liczone wg stawek warsztatów niezależnych.
 • Pełne odszkodowanie bez potrąceń (tzw. udziałów własnych). Standardowe umowy mogą przewidywać pokrywanie przez Klienta części kosztów szkody. Jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych opłat po wypadku, gwarantuje to pakiet AC Komfort.
 • Ubezpieczenie bagażu. Warta wypłaca odszkodowanie za zniszczony w wypadku przenośny sprzęt elektroniczny (np. nawigacja, laptop), wózki dziecięce, czy torby i walizki.
 • Assistance w wariancie Złotym w cenie (za dodatkową opłatą można wykupić szerszy assistance w wariancie "złoty +" lub w wariancie "platynowym". Zestawienie zakresu poszczególnych wariantów assitance.
 • możliwość rozszerzenia ubezpieczenia NNW o wariant "bezpieczna rodzina". Ubezpiecznie to za niewielką opłatą ubezpiecza od śmierci kierowcy w wypadku (dla przykładu, ubezpieczenie na kwotę 300 000 zł, kosztuje rocznie tylko 99 zł. 

OC szybka wypłata:

 • w przypadku ubezpieczenia samochodu w wariancie Komfort, Klient otrzymuje OC w wariancie "szybka wypłata". Jaką korzyść daje to ubzpieczenie? Jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku, nie musisz kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy wypadku, ale szkodę zgłaszasz w WARCIE, która ją likwiduje (dotyczy szkód do 5 000 zł, które stanowią 80% wszystkich szkód z OC). 

Pakiet korzyści przy wznowieniu ubezpieczenia:
 
 • specjalna ścieżka likwidacji szkód dedykowana klientom VIP;
 • ochrona zniżek po jednej szkodzie AC/KR bez limitu wartości szkody przy wznowieniu niniejszej umowy (gratis)
 • ochrona zniżek po jednej szkodzie OC bez limitu wartości szkody przy wznowieniu niniejszej umowy (gratis)
 • prolongata terminu płatności składki (gratis)
 • odstąpienie od wymogu przekazywania dowodu rejestracyjnego w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu (gratis)
 • objęcie odpowiedzialnością szkód AC także w przypadku braku aktualnych badań technicznych pojazdu (gratis)
 

źródło: http://warta.pl