dostawa
           

Leasing a kredyt

Klienci często stoją przed dylematem, jaką formę finansowania wybrać - leasing, czy kredyt? Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice.

Opłata początkowa i okres finansowania

Leasing i kredyt różnią się jeżeli chodzi o dostępny okres finansowania i wysokość opłaty ponoszonej przez Klienta przy podpisaniu umowy. W przypadku leasingu, okres finansowania wynosi najczęściej od 24 miesięcy do 59 miesięcy. Z kolei w przypadku kredytu nie ma formalnego wymogu 24 miesięcy (jako minimalnego okresu finansowania), zatem kredyt może być udzielony już na okres 6 miesięcy. Znacznie dłuższy jest również maksymalny czas trwania umowy kredytowej - najczęściej wynosi 10 lat.
 
Koszt finansowania

Koszt finansowania, zarówno w przypadku kredytu, jak leasingu, jest przede wszystkim uzależniony od stopy procentowej zastosowanej w kalkulacji. Obok stopy procentowej, o koszcie leasingu i kredytu mogą stanowić dodatkowe elementy, które są częścią umowy leasingu, takie jak: ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection), ubezpieczenie CPI (tj. Credit Protection Insurance) oraz prowizja ujęta w kalkulacji finansowania. Te wszystkie dodatkowe elementy, wraz z stopą procentową, tworzą całkowity koszt finansowania, który najczęściej jest wyrażany jako rzeczywista roczna stopa oprocentowania (rrso). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest zawsze podawana w przypadku kredytu. Należy pamiętać, że rrso może być również obliczona w przypadku leasingu. Najczęściej jednak całkowity koszt leasingu jest przedstawiany nie jako rrso ale jako procentowa nadwyżka strumienia wszystkich płatności, ponad wartość leasingu (wartość netto umowy). I tak np "leasing 105%" oznacza to, że całkowity koszt leasingu na przestrzeni całego okresu finanowania wynosi 5%. Innymi słowy, jeżeli wartość netto leasingu wyniosła 100 tys., płatność z tytułu odsetek wynosi  5 tys. (przez cały okres finansowania). Co istotne, nie należy tego mylić  z roczną rzeczywistą stopą procentową. 

Skutki podatkowe

Po zweryfikowaniu, jaki jest koszt finansowania związany z zastosowaną w kalkulacji stopą procentową - z jednej strony i pozostałymi kosztami - z drugiej, warto również sprawdzić jak kształtują się skutki podatkowe obu form finansowania. Różnice wynikają z faktu, że w przypadku leasingu właścicielem pojazdu jest towarzystwo leasingowe. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez właściciela, natomiast dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu jest rata leasingu. Z kolei w przypadku kredytu, kredytobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a jego kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa kolejnych rat kredytu.

Pozostałe różnice

Pozostałe różnice wynikają również z faktu, że w przypadku leasingu właścicielem pojazdu jest towarzystwo leasingowe, a w przypadku kredytu Klient. Towarzystwo leasingowe, jako właściciel może nakładać na leasingobiorcę szereg różnych ograniczeń, które zawsze są ujęte w umowie leasingu. Przykładem są roczne limity kilometrów, obowiązek przeprowadzania napraw w ASO, itp. Różnice są również zauważalne w przypadku ubezpieczenia. W razie kradzieży, odszkodowanie trafia zawsze do właściciela pojazdu (tj. do towarzystwa leasingowego). Jeżeli wraz z zamknięciem umowy leasingu (w związku z kradzieżą lub szkodą całkowitą) okaże się, że suma zobowiązań względem towarzystwa leasingowego przewyższa wartość odszkodowania, leasingobiorca zostanie zobowiązany do pokrycia powstałej "luki". Aby zabezpieczyć się przed pojawieniem się tego typu "luki", leasingobiorca może wykupić tzw. ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection). W sytuacji, kiedy okres finansowania wynosi nie więcej jak 36 miesięcy i kiedy opłata początkowa wynosi co najmniej 10%, wystarczy wykupić ubezpieczenie w TUiR WARTA S.A. z klauzulą GSU 3 lata (tj. gwarantowaną sumą ubezpieczenia 3 lata). Klauzula ta jest dostępna bez dodatkowej opłaty, w ramach autocasco Komfort.