dostawa
           

Kupno samochodu w leasingu

Jedną z form zewnętrznego finansowania kupna jest leasing operacyjny.

Charakteryzując leasing najczęściej wskazuje się, że jest to bardziej „przyjazna” dla klienta forma finansowania niż kredyt. Ubieganie się o leasing jest obarczone mniejszymi wymogami m.in. w zakresie udokumentowania dochodów i zabezpieczenia jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnej formy finansowania kupna samochodu, czyli kredytu. Od strony finansowej leasing ma bardzo podobną konstrukcję jak kredyt. Na konstrukcję tę składają się następujące elementy:

  • leasing, podobnie jak kredyt, to inaczej pewna suma środków pieniężnych (sumę tę można określić jako „dług”, czy też „kapitał”), którą towarzystwo leasingowe przekazuje klientowi 
  • analogicznie jak w kredycie, klient jest zobowiązany wpłacić pewien procent wartości przedmiotu objętego finansowaniem na początku umowy. O ile w kredycie ta wpłacona kwota jest najczęściej określana jako „udział własny”, tak w leasingu mówi się o „czynszu inicjalnym” lub o „opłacie wstępnej”
  • różnica pomiędzy kredytem i leasingiem polega m.in. na tym, że w tym drugim zawsze występuje wykup, czyli pewna kwota, którą leasingobiorca wpłaca po zakończeniu umowy leasingu. Wykup jest najczęściej określany jako ustalony procent od wartości udzielonego leasingu
  • to co zostaje po odjęciu od wartości lasingu opłaty wstępnej i wykupu można określić jako „kapitał”. Jest to suma środków pieniężnych, które pożycza nam na określony czas towarzystwo leasingowe
  • kosztem leasingu jest oprocentowanie, które jest liczone wg określonej stopy procentowej w skali roku (inaczej nominalnej stopy procentowej w skali roku)
  • na stopę procentową składają się następujące elementy: stopa referencyjna (najczęściej WIBOR, LIBOR lub EURIBOR), koszt pozyskania pieniądza przez towarzystwo leasingowe oraz marża towarzystwa leasingowego
  • polski ustawodawca określił, że leasing ma trwać co najmniej 24 miesiące. Najczęściej klienci wybierają okres finansowania 3 letni. Należy pamiętać, że im dłuższy okres finansowania (np. 5 lat) tym droższy jest leasing dla klienta.